בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לנוהג ברכב לחצות קו הפרדה רצוף לצורך פניית פרסה?

קו הפרדה רצוף אסור לעבור אותו.