בחירת רישיון
התחברות

באיזה מקרה ניסע שלא בנתיב הימני?

נתיב שמאלי הוא לעקיפה בלבד