מאגר שאלות תאוריה

באיזה מקרה ניסע שלא בנתיב הימני?

  • כשרכב אחר הנמצא לפנינו מאותת על כוונתו להתחיל בנסיעה מצד שמאל של הכביש.
  • בזמן שאנחנו עוקפים רכב.
  • כשרכב אחר עוקף אותנו משמאל בכביש בן שני נתיבים.
  • כשאנחנו חולפים על פני רכב אחר מצדו הימני.

הסבר: נתיב שמאלי הוא לעקיפה בלבד

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה