בחירת רישיון
התחברות

מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?

אין לעקןף רכב מימין מלבד רכב הפונה שמאלה.