מאגר שאלות תאוריה

רישיון נהיגה דרגה A2 מאפשר לנהוג:

  • באופנוע שהספק מנועו מעל KW 39 (52 כ”ס).
  • באופנוע – ללא הגבלה של הספק המנוע.
  • באופנוע שהספק מנועו עד KW 11 (14.6 כ"ס).
  • באופנוע שהספק מנועו מעל KW 25 (33 כ"ס).

הסבר: לפי דרגות הרשיון

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה