מאגר שאלות תאוריה

האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?

  • לא. לשוטר אין זכות לדרוש מנוהג ברכב לבצע "בדיקת אלכוהול", אלא לפי צו של בית המשפט.
  • כן. השוטר רשאי לבקש מנהג לעבור בדיקת שכרות בכל עת.
  • כן, אבל רק אם היה לשוטר חשד סביר כי מצב בריאותו של הנוהג אינו כשורה.
  • לא. אין לשוטר זכות לדרוש מנוהג ברכב לבצע בדיקות כלשהן, למעט בדיקת נשיפה.

הסבר: בדיקת אלכוהול מתבצעת לפי דרישת שוטר בלבד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה