בחירת רישיון
התחברות

האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?

בדיקת אלכוהול מתבצעת לפי דרישת שוטר בלבד.