מאגר שאלות תאוריה

מה יהיה סדר הפעולות הנכון בעת האטת מהירות הרכב?

  • האטה, על ידי לחיצה על דוושת המצמד ושילוב להילוך גבוה יותר.
  • הורדת הילוך ולחיצה על דוושת המצמד.
  • אין חשיבות לסדר הפעולות בעת האטת הרכב.
  • האטה ושילוב להילוך נמוך.

הסבר: התאמת הילוך למהירות ההאטה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה