בחירת רישיון
התחברות

מה יהיה סדר הפעולות הנכון בעת האטת מהירות הרכב?

התאמת הילוך למהירות ההאטה.