בחירת רישיון
התחברות

התרת כלים וגרור מן הטרקטור תיעשה:

אסור למטען לא להיות מאובטח ופריקה בשיפוע עלול לגרום למטען להתדרדר.