מאגר שאלות תאוריה

התרת כלים וגרור מן הטרקטור תיעשה:

  • במישור משופע, כדי להקל על הרתום.
  • בכל מקום שהוא. אין חשיבות למצב השטח.
  • על משטח בטון או אספלט בלבד.
  • בשטח אופקי, כדי למנוע תזוזה מקרית.

הסבר: אסור למטען לא להיות מאובטח ופריקה בשיפוע עלול לגרום למטען להתדרדר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה