מאגר שאלות תאוריה

נהיגה בחשכה באור גבוה עלולה לגרום:

  • לבזבוז חשמל.
  • לקלקול המצבר.
  • לסינוור נהגים אחרים.
  • לנזק בכושר הראייה של הנהג.

הסבר: לסינוור נהגים מלפנים וממול.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה