בחירת רישיון
התחברות

מהי הדרך המיטבית לצמצום הסכנות בעת נסיעה לאחור?

על מנת להתגבר על השטח המת שמאחורי הרכב.