מאגר שאלות תאוריה

מהי הדרך המיטבית לצמצום הסכנות בעת נסיעה לאחור?

  • הורדת כל הנוסעים מהרכב בעת הנסיעה לאחור.
  • שמירה על קצב נסיעה מהיר וסיום הנסיעה לאחור בזמן קצר ככל האפשר.
  • הדלקת אורות הרכב.
  • הסתכלות היקפית נכונה ורצופה וקצב נסיעה אטי.

הסבר: על מנת להתגבר על השטח המת שמאחורי הרכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה