בחירת רישיון
התחברות

מה המהירות המרבית המותרת בנהיגה בטרקטור משא בדרך שאינה עירונית?

לפי הוראות רשות הרישוי.