בחירת רישיון
התחברות

לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מכולה ברכבו, אלא אם כן:

רכב מוביל מכולה חייב ציון ברשיון רכב.