מאגר שאלות תאוריה

איזה סוג של "שיטור עירוני" רשאי להפיץ אור כחול ואור צהוב מהבהב?

  • אמבולנס.
  • רכב שיטור משולב.
  • רכב כיבוי אש.
  • רכב חילוץ.

הסבר: בלבד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה