בחירת רישיון
התחברות

איזה סוג של "שיטור עירוני" רשאי להפיץ אור כחול ואור צהוב מהבהב?