בחירת רישיון
התחברות

אחד התנאים המצדיקים עקיפת רכב נוסע הוא:

אפשר לעקוף רכב נוסע אם מהירותו איטית משלנו ואנו לא עוברים את המהירות המותרת.