מאגר שאלות תאוריה

אחד התנאים המצדיקים עקיפת רכב נוסע הוא:

  • העיכוב הנגרם לרכב העוקף בגלל נסיעתו האטית.
  • אין תנאים המצדיקים עקיפה.
  • הפרש המהירויות בין הרכב העוקף לרכב הנעקף משמעותי.
  • הרכב הנעקף נוסע במהירות נמוכה מהמהירות המרבית המותרת בחוק.

הסבר: אפשר לעקוף רכב נוסע אם מהירותו איטית משלנו ואנו לא עוברים את המהירות המותרת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה