מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג על פי התמרור?

  • אפשר לרכב הבא ממול לחלוף על פניך בלי שיתעכב ובלי שיסטה מנתיבו.
  • הגבר מהירות כדי לסיים את התנועה בקטע בזמן קצר.
  • המשך בנסיעה במהירות הרגילה – זכות הקדימה שלך.
  • הימנע משימוש בעת הנסיעה בנתיב הימני.

הסבר: לרכב שממול( חץ שחור) זכות קדימה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה