בחירת רישיון
התחברות

איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?

תמרור הוראיה שאוסר לנו על פנייה שמאלה.

practiceimage