מאגר שאלות תאוריה

לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?

  • לכל רכב מנועי ושאינו מנועי .
  • לכלי רכב מנועיים פרטיים בלבד.
  • לרכב מנועי המורשה והמסוגל לנוע במהירות שצוינה בתמרור או מהר ממנה.
  • לכל רכב מנועי, למעט משאיות כבדות שמהירות נסיעתן עלולה להפריע לתנועה.

הסבר: בדרך מהירה המהירות המינימלית היא 55 קמ"ש רכב שלפי החוק אסור לו להגיע למהירות הזאת אינו רשאי לנוע בכביש מהיר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה