בחירת רישיון
התחברות

למה תורמת תנועת הפלס (מאזניים) בסרן הקדמי של הטרקטור:

הסרן הקדמי הוא המחובר להגה ובזמן שהכביש לא ישר הפלס עוזר ליציבות הטרקטור.