בחירת רישיון
התחברות

"נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים אינו רשאי להסיע ברכב:

לפי הוראת רשות הרישוי.