מאגר שאלות תאוריה

"נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים אינו רשאי להסיע ברכב:

  • יותר מארבעה נוסעים מלבדו, אלא אם כן יושב לצדו מלווה.
  • יותר מנוסע אחד מלבדו.
  • יותר משני נוסעים מלבדו, אלא אם כן יושב לצדו מלווה במושב הקדמי.
  • יותר משלושה נוסעים מלבדו, אלא אם כן יושב לצדו מלווה.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה