בחירת רישיון
התחברות

מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים מהרכב שלפנים?

נהיגה שגורמת להארכת זמן התגובה.