מאגר שאלות תאוריה

ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק"ג יש להחזיק מ-1 בנובמבר כל שנה:

  • אישור על פעולתה התקינה של מערכת האורות.
  • אישור כיול מד-אוץ (ספידומטר).
  • אישור על תקינותה של מערכת ההיגוי.
  • אישור שהרכב עבר בדיקת חורף או מבחן רישוי שנתי בחודש אוגוסט או אחריו.

הסבר: אישור תקינות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה