מאגר שאלות תאוריה

פנס לנסיעה אחורנית:

  • יופעל רק על ידי שילוב ההילוך האחורי ורק בזמן שההילוך האחורי משולב.
  • יופעל על ידי מתג נפרד ובזמן הפעלתו חייב להישמע זמזום אזהרה.
  • אסור להתקנה בכל רכב שאינו רכב נוסעים פרטי.
  • ייעשה בו שימוש בשעות התאורה בלבד.

הסבר: פנס לנסיעה אחורנית יופעל בצורה אוטומטית בזמן שילוב להילוך אחורי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה