בחירת רישיון
התחברות

פנס לנסיעה אחורנית:

פנס לנסיעה אחורנית יופעל בצורה אוטומטית בזמן שילוב להילוך אחורי.