מאגר שאלות תאוריה

על מי חלה האחריות לניקיונו הפנימי של האוטובוס?

  • על הסדרן של חברת האוטובוס.
  • על בעל הרכב.
  • על המחזיק ברכב.
  • על נהג האוטובוס.

הסבר: הנהג אחראי על האוטובוס.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה