בחירת רישיון
התחברות

על מי חלה האחריות לניקיונו הפנימי של האוטובוס?

הנהג אחראי על האוטובוס.