מאגר שאלות תאוריה

עד היכן תוקפם של התמרורים?

  • עד לתחנת האוטובוס הקרובה.
  • תוקפם של תמרורים אלה יפוגו בהתקרבך לאזור מאוכלס בצפיפות.
  • עד לצומת הקרוב או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת או עד תמרור הקובע קצה קטע של מהירות מיוחדת.
  • עד לרמזור הקרוב, ובתנאי שהאור ברמזור דולק האור הירוק.

הסבר: צומת מבטל תמרורי הוראיה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה