בחירת רישיון
התחברות

אם הוצב תמרור עצור לפני מפגש מסילת ברזל, נוהג רכב חייב:

תמרור עצור הוא תמרור חובה ללא שיקול דעת בלי קשר למקום שהוא מותקן. לפעמים שומעים את הרכבת לפני שרואים אותה לכן יש להשתיק את הרדיו ולפתוח חלון