בחירת רישיון
התחברות

מה חשיבותן של משענות הראש במושבי הרכב בעת תאונה מאחור?

המשענת עוצרת את תנועת הראש לאחור ומונעת פגיעה