בחירת רישיון
התחברות

על איזה סרן פועלים בלמי השירות בטרקטור?

בטרקטור רוב המשקל מאחור לכן הם פועלים על הסרן האחורי