מאגר שאלות תאוריה

מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני הזזת ידית תיבת ההילוכים האוטומטית לצורך התחלת הנסיעה?

  • שחרור הלחיצה מדוושת המצמד, כדי לחבר בין המנוע לבין תיבת ההילוכים.
  • לחיצה על דוושת הדלק, כדי ליצור התחלת נסיעה מידית.
  • שחרור בלם עזר (חנייה), כדי לשחרר את נעילת ידית ההילוכים.
  • לחיצה על דוושת בלם הרגל, כדי למנוע את תזוזת הרכב.

הסבר: יש להבטיח אי תזוזת הרכב גם בשילוב הילוך ברכב אוטומטי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה