בחירת רישיון
התחברות

מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני הזזת ידית תיבת ההילוכים האוטומטית לצורך התחלת הנסיעה?

יש להבטיח אי תזוזת הרכב גם בשילוב הילוך ברכב אוטומטי.