בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש להעמיד או להשאיר רכב שרוחבו עולה על 210 ס"מ בדרך ב"זמן תאורה"?

לפי הוראת רשות הרישוי.