מאגר שאלות תאוריה

כיצד יש להעמיד או להשאיר רכב שרוחבו עולה על 210 ס"מ בדרך ב"זמן תאורה"?

  • כשפנסי הרוחב מאירים והפנס המיטלטל מהבהב.
  • כשפנסי הרוחב והפנס האחורי מאירים, אלא אם כן מצב התאורה מאפשר להבחין ברכב.
  • יש להפעיל את ארבעת מחווני הכיוון ואת הפנס המיטלטל ולהציב משולש אזהרה.
  • אין הוראה בחוק בנושא זה, אלא לרכב שרחבו 280 ס"מ ומעלה.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה