בחירת רישיון
התחברות

קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 60 יום:

קצין משטרה רשאי לפסול רשיון נהיגה.