מאגר שאלות תאוריה

על מה יש להקפיד ברכישת צמיג משומש תקין לרכב?

  • רק שמידת לחץ האוויר של הצמיג החדש זהה למידת לחץ האוויר של הצמיג הישן.
  • על בדיקת תאריך הייצור של הצמיג, כדי לוודא שהצמיג אינו ישן מדי (גילו יותר משנתיים).
  • רק שגודל הצמיג החדש זהה לגודלו של הצמיג הישן.
  • רק שצורת הסוליה של הצמיג (פני הצמיג) החדש זהה לצורת הסוליה של הצמיג הישן.

הסבר: אסור שתאריך היצור יעבור את השנתיים אחרת הצמיג יבש.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה