בחירת רישיון
התחברות

על מה יש להקפיד ברכישת צמיג משומש תקין לרכב?

אסור שתאריך היצור יעבור את השנתיים אחרת הצמיג יבש.