בחירת רישיון
התחברות

מהי המהירות המרבית המותרת (בקמ"ש) לאוטובוס שאינו אוטובוס זעיר (אם לא צוין אחרת בתמרור)?

המהירויות המותרות בחוק.