מאגר שאלות תאוריה

מהי המהירות המרבית המותרת (בקמ"ש) לאוטובוס שאינו אוטובוס זעיר (אם לא צוין אחרת בתמרור)?

  • בדרך עירונית – 50; בדרך שאינה עירונית – 80; בדרך שאינה עירונית, עם שטח הפרדה בנוי – 90; בדרך מהירה – 100.
  • בדרך עירונית – 50; בדרך שאינה עירונית – 70; בדרך שאינה עירונית, עם שטח הפרדה בנוי – 90; בדרך מהירה – 90.
  • בדרך עירונית – 50; בדרך שאינה עירונית – 80; בדרך שאינה עירונית, עם שטח הפרדה בנוי – 80; בדרך מהירה – 100.
  • בדרך עירונית – 40; בדרך שאינה עירונית – 80; בדרך שאינה עירונית, עם שטח הפרדה בנוי – 90; בדרך מהירה – 110.

הסבר: המהירויות המותרות בחוק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה