מאגר שאלות תאוריה

כשאתה נוהג במשאית בירידה תלולה:

  • אין חשיבות לשימוש בהילוכים לצורך בלימת הרכב.
  • רד בהילוך סרק (ניוטרל) והשתמש בבלמים לפי הצורך.
  • רד בהילוך גבוה ועצור את הרכב כל כמה ק"מ.
  • סע בהילוך נמוך מתאים וכן ודא הפעלת מנגנונים מיוחדים להאטה המותקנים ברכב .

הסבר: הילוך נמוך גורם למנוע לשמור על מהירות נמוכה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה