בחירת רישיון
התחברות

מערכות השליטה ברכב הן:

שלושת הגורמים שמאפשרים לנו שליטה ברכב.