בחירת רישיון
התחברות

הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

שניהם רחובות חד סטריים והפניה שמאלה מחד סטרי לחד סטרי היא משמאל לשמאל

practiceimage