מאגר שאלות תאוריה

אילו סוגי רכב חייבים במתקן להגנה מפני התנגשות תת-רכבית מאחור?

  • רכב משא, גרור ונתמך שמשקלו הכולל 3,500 ק״ג או פחות.
  • רכב משא שהשלוחה האחורית שלו מהווה 60 אחוזים ממרחק הסרנים.
  • רכב משא, גרור ונתמך ורכב עבודה שמשקלו הכולל המותר יותר מ-3,500 ק״ג.
  • רכב מחובר, רכב מסחרי אחוד ורכב מורכב שמשקלו הכולל יותר מ-15,000 ק״ג.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה