בחירת רישיון
התחברות

אילו סוגי רכב חייבים במתקן להגנה מפני התנגשות תת-רכבית מאחור?

לפי הוראת רשות הרישוי