מאגר שאלות תאוריה

תקופת הליווי ל"נוהג חדש" ברכב נוסעים פרטי היא:

  • שנתיים מיום קבלת רישיון הנהיגה לראשונה.
  • שלושה חודשים מיום קבלת רישיון הנהיגה לראשונה.
  • חודשיים מיום קבלת רישיון הנהיגה לראשונה.
  • אין הגבלה בזמן לתקופת הליווי של נוהג חדש.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה