בחירת רישיון
התחברות

תקופת הליווי ל"נוהג חדש" ברכב נוסעים פרטי היא:

לפי הוראת רשות הרישוי.