בחירת רישיון
התחברות

היכן ייסע רכב ליווי המלווה רכב המוביל מטען חורג?

בכביש דו סטרי הרכבים הבאים ממול צריכים לדעת שהרכב ממולם הוא ברוכב חריג