מאגר שאלות תאוריה

היכן ייסע רכב ליווי המלווה רכב המוביל מטען חורג?

  • הרכב המלווה ינוע תמיד לפני הרכב המוביל מטען חורג.
  • מיקומו של הרכב המלווה תלוי ברוחב המטען ואינו תלוי בסוג הדרך.
  • בכביש חד-סטרי ינוע הרכב המלווה מלפנים; ובכביש דו-סטרי – מאחוריו.
  • בכביש דו-סטרי – לפני הרכב המוביל מטען חורג; ובכביש חד-סטרי – מאחוריו.

הסבר: בכביש דו סטרי הרכבים הבאים ממול צריכים לדעת שהרכב ממולם הוא ברוכב חריג

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה