מאגר שאלות תאוריה

לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:

  • נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף.
  • אי עצירה במקום שמוצב בו תמרור "תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה".
  • אי הצמדת שלט "נהג חדש" על השמשה האחורית של הרכב.
  • עקיפה שלא כחוק.

הסבר: אחת מהעבירות החמורות בספר החוקים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה