בחירת רישיון
התחברות

לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:

אחת מהעבירות החמורות בספר החוקים.