מאגר שאלות תאוריה

מה הסכנה הצפויה בנסיעה באופנוע כשרגלית הצד באופנוע פתוחה?

  • הדבר יגרום לחוסר שיווי משקל של האופנוע.
  • רגלית הצד תישחק ותגרום לנפילת האופנוע.
  • ייגרם נזק לכביש ולתשתיות אחרות.
  • רגלית הצד תפגע בכביש ועלולה לגרום להתהפכות האופנוע והרוכב.

הסבר: הרגלית בולטת מהאופנוע והיא עשויה לפגוע בכביש בעת סיבוב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה