בחירת רישיון
התחברות

מה הסכנה הצפויה בנסיעה באופנוע כשרגלית הצד באופנוע פתוחה?

הרגלית בולטת מהאופנוע והיא עשויה לפגוע בכביש בעת סיבוב.