בחירת רישיון
התחברות

מה אורכו הכולל המרבי המותר של רכב משא הגורר גרור?

לפי הוראת הרישוי.