מאגר שאלות תאוריה

מה אורכו הכולל המרבי המותר של רכב משא הגורר גרור?

  • 14 מטרים.
  • 16 מטרים.
  • 12.75 מטרים.
  • 18.75 מטרים.

הסבר: לפי הוראת הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה