בחירת רישיון
התחברות

היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?

על מנת לא להפריע לתנועה

practiceimage