מאגר שאלות תאוריה

מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית?

  • בוחן של רשות הרישוי וכן שוטר הנושא עמו תעודת בוחן תנועה.
  • מנהל אגף התקינה במכון התקנים הישראלי.
  • פקח עירוני, עובד מע"צ וכן שוטר הנושא עמו תעודת שוטר.
  • כל מנהל מוסך המורשה לתיקון כלי רכב.

הסבר: לפי קביעת רשות הרישוי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה