בחירת רישיון
התחברות

מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית?

לפי קביעת רשות הרישוי