מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • לך יש זכות קדימה בדרך הצרה.
  • סע קדימה בלבד. כל פנייה אסורה.
  • התנועה בכיוון המסומן בחץ הצהוב מותרת לתחבורה ציבורית בלבד.
  • תן זכות קדימה בדרך צרה ותלולה לכל רכב מנועי הבא ממול.

הסבר: נתיב לתחבורה ציבורית מסומן תמיד בצהוב

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה