מאגר שאלות תאוריה

מה עלול לקרות כתוצאה מהתחממות הבלמים?

  • המנוע יתחמם יתר על המידה.
  • הצמיגים יתחממו ויישחקו יותר.
  • הרכב יאבד את תכונות ההיגוי שלו.
  • תפחת יעילות הבלמים בצורה רבה.

הסבר: חימום הבלמים גורם לאיבוד יכולת החיכוך.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה