בחירת רישיון
התחברות

מה עלול לקרות כתוצאה מהתחממות הבלמים?

חימום הבלמים גורם לאיבוד יכולת החיכוך.