בחירת רישיון
התחברות

האם חובה להתקין טכוגרף באוטובוס הפועל בקו שירות?

לפי הוראת רשות הרישוי