מאגר שאלות תאוריה

האם נהג חייב להציג לפני שוטר את מסמכי הרכב המקוריים?

  • כן. בזמן שיקבע הנוהג ברכב.
  • לא. ניתן להסתפק בצילום המתאים למקור.
  • כן. במקום ובזמן שיקבע השוטר.
  • לא. ניתן להסתפק בצילום החתום בידי בעל הרכב.

הסבר: חובה על הנהג לציית לשוטר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה