בחירת רישיון
התחברות

שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת, עלול לגרום:

מכיוון שהבלמים עובדים על חיכוך שימוש מוגבר בהם גורם לחיכוך