מאגר שאלות תאוריה

שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת, עלול לגרום:

  • לחימום יתר של הבלמים ולבלימה חלשה לעומת המצב הרגיל.
  • לשימוש רצוף בבלמים אין השפעה כלשהי על הבלימה.
  • לקירור יתר על המידה של הבלמים ולבלימה חלשה מהנדרש.
  • לחימום הבלמים ולבלימה חזקה יותר מהנדרש.

הסבר: מכיוון שהבלמים עובדים על חיכוך שימוש מוגבר בהם גורם לחיכוך

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה