בחירת רישיון
התחברות

מהו אורכו המרבי המותר בחוק של האוטובוס בתמונה?

לפי הוראת רשות הרישוי

practiceimage