בחירת רישיון
התחברות

מה צריך הנהג לבדוק לפני התחלת הנסיעה?

אם נורית דולקת, יש מערכת לקויה והרכב לא תקין