מאגר שאלות תאוריה

מה צריך הנהג לבדוק לפני התחלת הנסיעה?

  • שאף אחת מנורות האזהרה בלוח המחוונים אינה דולקת.
  • את מפלס נוזל ניקוי השמשות ואת תקינות מערכת התאורה בלבד.
  • הנהג צריך רק לנהוג ברכב. כל הבדיקות חייבות להיעשות במוסך.
  • את לחץ אוויר במנוע, את ניקיון השמשות ואת תקינות מערכת מיזוג האוויר.

הסבר: אם נורית דולקת, יש מערכת לקויה והרכב לא תקין

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה