מאגר שאלות תאוריה

משקלו המרבי של מטען שרכב משא רשאי להוביל:

  • לא יעלה על המשקל שנקבע על ידי יצרן הרכב.
  • יהיה המטען שנקבע על ידי יצרן הרכב בתוספת של 50 אחוזים לכל היותר.
  • יהיה רק בהתאם לתוצר הצמיגים שברכב.
  • לא יעלה על משקל המטען הרשום ברישיון הרכב.

הסבר: קבוע ברשיון

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה