בחירת רישיון
התחברות

משקלו המרבי של מטען שרכב משא רשאי להוביל:

קבוע ברשיון